Đầu Karaoke wifi màn hình cảm ứng đa dạng tại Minh Audio: hát mạng hoặc ổ cứng lên đến 10TB. Âm thanh chuyên nghiệp dành cho phòng hát gia đình cao cấp, cập nhật bài hát mới qua mạng.

-40%
-42%
-11%
-24%
-13%
-25%
-16%